Кошничка

Доколкку сте веќе регистрирани, вемолиме најавете се директно овде

Ship To
Only in case shipment address is different from billing address,
click »Add/Edit shipment address« button below
Add/Edit shipment address
Име СКУ Цена: Количина / Обнови Данок Попуст Вкупно
 
Резултати за цените на производот
Немате избрано достава
Изберете достава
 
Вкупно:
0,00 ден
0,00 ден
Белешки и посебни барања

Услови за коритење

Добредојдовте во Електронската продавница на Некст Тајм.

Со Вашиот влез во е-продавницата, се согласувате со општите одредби објавени подолу. Ве молиме прочитајте ги внимателно.

Заштита на лични податоци

Ве молиме прочитајте ја нашата Политика за заштита на лични податоци, објавена на насловната страница.

Електронска комуникација

Со Вашата посета на Некст Тајм веб страницата или со испраќање на е-порака, воспоставувате електронска комуникација со нас. Од наша страна ќе добиете повратен одговор преку е-пораки и/или известувањата ќе бидат прикажани на веб страницата.

Вашето корисничко име и лозинка

Доколку ја употребувате оваа веб страница, одговорни сте за одржување на приватноста на Вашето корисничко име и лозинка, како и за ограничен влез во Вашиот компјутер и се согласувате да ја превземете одговорноста за сите активности кои ќе се одвиваат со Вашето корисничко име или лозинка. Продажбата на малолетни лица под 18 годишна возраст не е дозволена, односно доколку имате под 18 години, можете да ги користите услугите на Некст Тајм со придружба на родител или старател, кој ќе одговара за плаќањето со неговата кредитна картичка.

Употреба

Примарна цел при прибирање на личните информации е да Ви обезбедиме сигурно, лесно и ефикасно искуство. Вие се согласувате дека можеме да ги користиме Вашите лични податоци за:

  • Да ви ги овозможиме услугите и поддршката кои ќе ги побарате,
  • Решавање на спорови или решавање на проблеми,
  • Оневозможување на евентуални забранети или илегални активности,
  • Прилагодување, мерење и подобрување на нашите услуги и содржина на веб страницата,
  • Споредување на точноста на дадените информации со трети страни.

Коментари, прегледи и друга содржина

Посетителите можат да објавуваат искуства, забелешки за производите или да објават идеи, коментари, прашања или други информации се додека содржината на истите не е нелегална, заканувачка, навредлива или може да повреди трети лица. Исто така, коментари со политичка содржина, масовни пораки, реклами и слично, категоризирано во „spam“ се забранети. ЕУРО-ЛЕВЕЛ ДОО Скопје го задржува правото да ги отстрани тие пораки.

Опис на производот

За сите описи на производите направен е обид да се опишат најблиску и најточно што може. Сепак, ЕУРО-ЛЕВЕЛ ДОО не гарантира дека описите на производите се комплетни, точни или без грешки. Доколку производот понуден и добиен од ЕУРО-ЛЕВЕЛ ДОО не е во согласност со описот, Ваше право е да го вратите неоштетен и неупотребен.

Цени

Сите цени се изразени во денари и ги вклучуваат и трошоците за пакување и дистрибуција.

Авторски права

Сите содржини на оваа веб страница, како текст, слики, лого, икони, дигитални превземања и софтвер се во сопственост на ЕУРО-ЛЕВЕЛ ДОО и секоја употреба на истите за иста или слична дејност се казнува со Закон.

Ограничување од одговорност

ЕУРО-ЛЕВЕЛ ДОО Скопје овозможува највисока сигурност и безбедност на веб страницата. Меѓутоа, не можеме да гарантираме дека е невозможен пристап на хакери, компјутерски вируси и слично со што и Вие би биле засегнати.

Вие се согласувате да ја употребувате нашата веб страница на сопствен ризик.

ЕУРО-ЛЕВЕЛ ДОО Скопје не обезбедува гаранција или враќање на производи и/или парични средства за производи или услуги кои не се купени од нашата веб страница.

Законски одредби

Со посетата на nexttime.mk се согласувате со овие општи одредби, политиките спомнати во овие општи одредби и со сите релевантни закони на Република Македонија.

Политики и измени

Ве молиме погледнете ги нашите политики, поставени на веб страницата. Овие политики исто така нудат одредби кои се однесуваат на посетата на веб страницата. ЕУРО-ЛЕВЕЛ ДОО Скопје го задржува правото да прави промени на веб страницата, политиките и општите одредби во било кое време.

Адреса:

ЕУРО-ЛЕВЕЛ ДОО Скопје

ул Васил Ѓоргов бр 32/1-4, Скопје

nexttimeband.mk

Проверете сега