Поврат на средства

Некст Тајм Бенд обезбедува враќање на производи и средства единствено за производите кои се купени и платени од nexttimeband.mk или од неговите поддомени.
Производот, кој е неотпакуван и неупотребуван може да се врати во рок од 7 дена, заедно со приложената фактура и испратница и истиот може да го замените со нов. Во овој случај, Ве молимe да не информирате за Вашето барање и да го доставите на адреса: ЕУРО-ЛЕВЕЛ ДОО Скопје, ул. Васил Ѓоргов бр 32/1-4, Скопје.

Производите од nexttimeband.mk се испорачуваат спакувани. Отворени и користени производи не се враќаат или заменуваат.  Доколку станува збор за оштетување при процес на производство, производот ќе ви биде заменет со нов. Доколку станува збор за оштетување настанато при користење, производот нема да може да се замени.
Во случај да барате враќање на паричните средства, тоа можете да го остварите само доколку производот го вратите неупотребуван и во оригиналното пакување, со приложена фактура и испратница во период од 7 дена од приемот на производот. Парите ќе Ви бидат префрлени на истата банкарска сметка која сте ја користеле при плаќање на производот.
ЕУРО-ЛЕВЕЛ ДОО има резервирано право да ја менува Политика за враќање на производи и парични средства. Сите ревизии или промени ќе стапат во сила веднаш со нивното објавување на веб страницата на Некст Тајм Бенд. Нашата политика за Враќање на производ и парични средства, е достапна на нашата веб страницата. 
Ви препорачуваме при секоја посета на веб страницата да ги погледнете објавените измени од Политиката за враќање на производи и парични средства.